चिकन चे भरपूर पदार्थ आहेत पण गावरान पद्धतीने केलेल्या चिकन हंडी ची चवच काही वेगळी असते म्हणून आज आम्ही तुम्हाला …

source